منتظر کلیپ همانقدرکه درغیبتش مقصریم،درظهورش مؤثریم. http://montazerclip.mihanblog.com 2019-11-16T09:04:43+01:00 text/html 2019-08-09T20:06:11+01:00 montazerclip.mihanblog.com محسن منتظر کلیپ تصویری وصوتی از حجت الاسلام رفیعی-دیدگاه امام حسین ع راجع به امام زمان عج http://montazerclip.mihanblog.com/post/333 <div><img src="http://s2.picofile.com/file/8369218050/Dr_rafiei_didgah_emam_MontazerClip_ir.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div><br></div><div>لینک تصویری: حجم:5:64MB - فرمت:MP4 - زمان: 3دقیقه و52ثانیه -<b> <a href="http://bayanbox.ir/download/4194330976561662423/Dr.rafiei-didgah-emam-MontazerClip.ir.mp4" target="" title="">دریافت فایل با صلوات برای فرج</a></b></div><div><br></div><div>لینک صوتی1: حجم:3:58MB - فرمت:MP3 - زمان: 3دقیقه و52ثانیه -<b> <a href="http://bayanbox.ir/download/5346712822535900096/Dr.rafiei-didgah-emam-MontazerClip.ir.mp3" target="" title=""><font color="#000099">دریافت فایل ب</font><font color="#000066"><font color="#000099">ا</font> صلوات برای فرج</font></a></b></div><div><br></div><div><div>لینک صوتی2: حجم:3:58MB - فرمت:MP3 - زمان: 3دقیقه و52ثانیه - <b><a href="http://s2.picofile.com/file/8369218792/Dr_rafiei_didgah_emam_MontazerClip_ir.mp3.html" target="" title=""><font color="#330000">دریافت فایل با صلوات برای فرج</font></a></b></div></div><br> text/html 2019-08-04T20:22:07+01:00 montazerclip.mihanblog.com محسن منتظر کلیپ تصویری وصوتی از استاد پناهیان : چرا برای امام زمان عج باید دعا کرد؟ http://montazerclip.mihanblog.com/post/332 <br><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8368766826/Panahian_doa_MontazerClip_ir.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div><br></div><div>لینک تصویری: حجم: 5:26MB - فرمت:MP4 - زمان: 3دقیقه و30ثانیه - <b><a href="http://s9.picofile.com/file/8368766276/Panahian_doa_MontazerClip_ir.mp4.html" target="" title="">دریافت فایل با صلوات برای فرج</a></b></div><div>&nbsp;</div><div>لینک صوتی1: حجم: 3:23MB -&nbsp; فرمت:MP3 - زمان: 3دقیقه و30ثانیه - <b><a href="http://s8.picofile.com/file/8368766068/Panahian_doa_MontazerClip_ir.mp3.html" target="" title=""><font color="#330000">دریافت فایل با صلوات برای فرج</font></a></b></div><div><br></div><div><div>لینک صوتی2: حجم: 3:23MB -&nbsp; فرمت:MP3 - زمان: 3دقیقه و30ثانیه -<font color="#003300"> </font><b><a href="http://bayanbox.ir/download/6133242785546430699/Panahian-doa-MontazerClip.ir.mp3" target="" title=""><font color="#003300">دریافت فایل با صلوات برای فرج</font></a></b></div></div><div><br></div> text/html 2019-06-22T12:50:29+01:00 montazerclip.mihanblog.com محسن منتظر کلیپ تصویری وصوتی از سردار یکتا: کار دشمن تمام است و... http://montazerclip.mihanblog.com/post/331 <div><img src="http://s9.picofile.com/file/8364395392/Yekta_Doshman_MontazerClip_ir.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div>لینک تصویری: حجم:6:52MB - فرمت: MP4 - زمان: 4دقیقه و17ثانیه - <b><a href="http://s9.picofile.com/file/8364395726/Yekta_Doshman_MontazerClip_ir.mp4.html" target="" title="">دانلود با صلوات برای فرج</a></b></div><div><br></div><div>لینک صوتی1:&nbsp; حجم:3:95MB - فرمت: MP3 - زمان: 4دقیقه و17ثانیه - <b><a href="http://bayanbox.ir/download/8121602377450103838/Yekta-Doshman-MontazerClip.ir.mp3" target="" title=""><font color="#000066">دانلود با صلوات برای فرج</font></a></b></div><div><br></div>لینک صوتی2:&nbsp; حجم:3:95MB - فرمت: MP3 - زمان: 4دقیقه و17ثانیه - <a href="http://s8.picofile.com/file/8364395976/Yekta_Doshman_MontazerClip_ir.mp3.html" target="" title=""><b><font color="#003333">دانلود با صلوات برای فرج </font></b></a> text/html 2019-05-17T19:49:01+01:00 montazerclip.mihanblog.com محسن منتظر کلیپ صوتی از استاد شجاعی-چقدر اثار دویدن برای امام زمانت توی وجودت هست؟ http://montazerclip.mihanblog.com/post/330 <div><img src="http://s9.picofile.com/file/8360760734/Shojaei_Asare_davidan_MontazerClip_ir.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حجم:1:06MB - فرمت:MP3</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زمان: 3دقیقه</div><div><br></div><div><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لینک1: <a href="http://s8.picofile.com/file/8360760800/Shojaei_Asare_davidan_MontazerClip_ir.mp3.html" target="" title="">دریافت فایل با صلوات برای فرج</a></b></div><div><br></div><div><div><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لینک2: <a href="http://bayanbox.ir/download/5915529461458644646/Shojaei-Asare-davidan-MontazerClip.ir.mp3" target="" title=""><font color="#000099">دریافت فایل با صلوات برای فرج</font></a></b></div></div><br> text/html 2019-05-10T09:27:45+01:00 montazerclip.mihanblog.com محسن منتظر کلیپ صوتی از استاد پناهیان : ماه مبارک رمضان،ماه امام زمان عج، ماه ظهور و... http://montazerclip.mihanblog.com/post/328 <div><img src="http://s8.picofile.com/file/8359984284/Panahian_Mahe_ramezan_MontazerClip_ir.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حجم: 1:66MB - فرمت: MP3</div><div>&nbsp;<br></div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زمان: 3دقیقه و 26ثانیه</div><div><br></div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>&nbsp; لینک1: <a href="http://s9.picofile.com/file/8359984668/Panahian_Mahe_ramezan_MontazerClip_ir.mp3.html" target="" title=""><font color="#330000">دریافت</font> <font color="#330000">فایل با صلوات برای فرج</font></a></b></div><div><br></div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لینک2: <font color="#330099"><a href="http://bayanbox.ir/download/233790395783759310/Panahian-Mahe-ramezan-MontazerClip.ir.mp3" target="" title="">دریافت</a></font></b><font color="#330099"><b><a href="http://bayanbox.ir/download/233790395783759310/Panahian-Mahe-ramezan-MontazerClip.ir.mp3" target="" title=""> فایل با صلوات برای فرج</a></b></font></div> text/html 2019-05-07T19:35:12+01:00 montazerclip.mihanblog.com محسن منتظر کلیپ صوتی از استاد شجاعی - مابه سرعت توسراشیبی ظهور افتاده ایم http://montazerclip.mihanblog.com/post/327 <div><img src="http://s8.picofile.com/file/8359753818/shojaei_sarashibi_zohor_Montazerclip_ir.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حجم: 5:12MB&nbsp; -&nbsp; فرمت: MP3<br></div><div><br></div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زمان: 9دقیقه و42ثانیه</div><div><br></div><div><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لینک1: &nbsp;&nbsp; <a href="http://s8.picofile.com/file/8359753926/shojaei_sarashibi_zohor_Montazerclip_ir.mp3.html" target="" title="">دریافت فایل با صلوات برای فرج</a></b></div><div><b><br></b></div><div><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; لینک2: &nbsp;&nbsp; <a href="http://bayanbox.ir/download/7423760200601493043/shojaei-sarashibi-zohor-Montazerclip.ir.mp3" target="" title=""><font color="#000066">دریافت فایل با صلوات برای فرج</font></a></b></div><br> text/html 2019-04-21T14:19:20+01:00 montazerclip.mihanblog.com محسن منتظر کلیپ تصویری وصوتی از استاد پناهیان : در آستانه ظهوریم... http://montazerclip.mihanblog.com/post/326 <div><img src="http://s8.picofile.com/file/8358129268/panahian_Astane_zohor_MontazerClip.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div>لینک صوتی1: حجم:2:13MB - فرمت: MP3 - زمان: 2دقیقه و20ثانیه - <b><a href="http://s9.picofile.com/file/8358128084/panahian_Astane_zohor_MontazerClip_ir.mp3.html" target="" title="">دریافت فایل باصلوات برای فرج</a></b></div><div><br></div><div><br></div><div>لینک صوتی2: حجم:2:13MB - فرمت: MP3 - زمان: 2دقیقه و20ثانیه -<font color="#000066"> <b><a href="http://bayanbox.ir/download/8639055307425739593/panahian-Astane-zohor-MontazerClip.ir.mp3" target="" title=""><font color="#000066">دریافت فایل باصلوات برای فرج</font></a></b></font><br><br></div><div><br><b><b><br></b></b></div> text/html 2019-04-11T16:55:42+01:00 montazerclip.mihanblog.com محسن منتظر کلیپ تصویری وصوتی از استاد عالی:فعالیتهای امام زمان عج درعصرغیبت http://montazerclip.mihanblog.com/post/325 <div><img src="http://s8.picofile.com/file/8357167826/OstadAali_faealithaye_emam_MontazerClip_ir.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div>لینک تصویری: حجم:5:61MB - فرمت: MP4 - زمان: 6دقیقه و52ثانیه - <b><a href="http://s9.picofile.com/file/8357168034/OstadAali_faealithaye_emam_MontazerClip_ir.mp4.html" target="" title="">دریافت فایل باصلوات برای فرج</a></b></div><div><br></div>لینک صوتی1: حجم:6:32MB - فرمت: MP3 - زمان: 6دقیقه و52ثانیه - <font color="#000066"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8357168368/OstadAali_faealithaye_emam_MontazerClip_ir.mp3.html" target="" title=""><font color="#000066">دریافت فایل باصلوات برای فرج</font></a></b></font><div><br></div><div>لینک صوتی2: حجم:6:32MB - فرمت: MP3 - زمان: 6دقیقه و52ثانیه - <font color="#330000"><b><a href="http://bayanbox.ir/download/4549263374041391603/OstadAali-faealithaye-emam-MontazerClip.ir.mp3" target="" title=""><font color="#663300">دریافت</font> <font color="#663300">فایل باصلوات برای فرج</font></a></b></font></div> text/html 2019-04-04T14:33:41+01:00 montazerclip.mihanblog.com محسن منتظر کلیپ تصویری وصوتی از استادرائفی پور:دوست اشتی در زمان کدام امام به دنیامی اومدی؟ http://montazerclip.mihanblog.com/post/324 <div><img src="http://s8.picofile.com/file/8356517192/Raefipor_zaman_tavalod_MontazerClip_ir.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div>لینک تصویری: حجم:4:57MB - فرمت: MP4 - زمان: 3دقیقه و16ثانیه - <b><a href="http://s9.picofile.com/file/8356517426/Raefipor_zaman_tavalod_MontazerClip_ir.mp4.html" target="" title="">دانلود با صلوات برای فرج</a></b></div><div><br></div><div>لینک صوتی1: حجم:3:03MB - فرمت: MP3 - زمان: 3دقیقه و16 ثانیه -<font color="#000066"> </font><b><font color="#000066"><a href="http://s9.picofile.com/file/8356517600/Raefipor_zaman_tavalod_MontazerClip_ir.mp3.html" target="" title=""><font color="#000066">دانلود با صلوات برای فرج</font></a></font></b></div><div><br></div><div>لینک صوتی2: حجم:3:03MB - فرمت: MP3 - زمان: 3دقیقه و16 ثانیه -<a href="http://bayanbox.ir/download/452492651498288807/Raefipor-zaman-tavalod-MontazerClip.ir.mp3" target="" title=""> <font color="#663300"><b>دانلود با صلوات برای فرج</b></font></a></div><br> text/html 2019-03-26T12:00:56+01:00 montazerclip.mihanblog.com محسن منتظر مداحی امام زمانی عج صوتی از جواد مقدم- غروب جمعه است دوباره... http://montazerclip.mihanblog.com/post/323 <div><img src="http://s8.picofile.com/file/8355914468/Moghadam_ghorob_jome_MontazerClip_ir.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div>لینک صوتی1:حجم: 3:44MB&nbsp; -&nbsp; فرمت: MP3 - زمان: 3دقیقه و42ثانیه - <b><a href="http://s9.picofile.com/file/8355914726/Moghadam_ghorob_jome_MontazerClip_ir.mp3.html" target="" title="">دانلود با صلوات برای فرج</a></b></div><div><b><br></b></div><div>لینک صوتی2:حجم: 3:44MB&nbsp; -&nbsp; فرمت: MP3 - زمان: 3دقیقه و42ثانیه -<font color="#333300"> </font><a href="http://bayanbox.ir/download/1738649174973273305/Moghadam-ghorob-jome-MontazerClip.ir.mp3" target="" title=""><b><font color="#333300">دانلود با صلوات برای فرج</font></b></a></div><div><br></div><br> text/html 2019-03-01T17:31:58+01:00 montazerclip.mihanblog.com محسن منتظر کلیپ تصویری و صوتی از آیت الله ناصری - پیشگویی آیت الله قاضی درباره سرنوشت انقلاب http://montazerclip.mihanblog.com/post/322 <div><img src="http://s8.picofile.com/file/8353765134/A_Naseri_enghelab_MontazerClip_ir.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div>لینک تصویری - حجم:11:07MB -&nbsp; فرمت: MP4 - زمان:9دقیقه و21ثانیه - <b><a href="http://s9.picofile.com/file/8353765400/A_Naseri_enghelab_MontazerClip_ir.mp4.html" target="" title="">دانلود با صلوات برای فرج</a></b></div><div><b><br></b></div><div><br><div>لینک صوتی1 - حجم:08:54MB -&nbsp; فرمت: MP3 - زمان:9دقیقه و21ثانیه -<font color="#000066"> <b><a href="http://s9.picofile.com/file/8353766168/A_Naseri_enghelab_MontazerClip_ir.mp3.html" target="" title=""><font color="#000066">دانلود با</font> <font color="#000066">صلوات برای فرج</font></a></b></font></div><div><b><br></b></div><div><br>لینک صوتی2 - حجم:08:54MB -&nbsp; فرمت: MP3 - زمان:9دقیقه و21ثانیه -<b> <a href="http://bayanbox.ir/download/1160252529159219811/A.Naseri-enghelab-MontazerClip.ir.mp3" target="" title=""><font color="#330000">دانلود با صلوات برای فرج</font></a></b></div></div><br> text/html 2019-02-04T09:57:00+01:00 montazerclip.mihanblog.com محسن منتظر کلیپ صوتی از حاج حسین یکتا- برای امام زمان عج لوتی وار زندگی کنید http://montazerclip.mihanblog.com/post/320 <div><img src="http://s9.picofile.com/file/8351179118/Yekta_loti_var_MontazerClip_ir.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div>لینک1:حجم: 6:96MB&nbsp; - فرمت: MP3 - زمان: 8دقیقه و 39ثانیه-<a href="http://s8.picofile.com/file/8351179418/Yekta_loti_var_MontazerClip_ir.mp3.html" target="" title=""> <b>دانلود باصلوات برای فرج</b></a></div><div><br></div><div><div>لینک2:حجم: 6:96MB&nbsp; - فرمت: MP3 - زمان: 8دقیقه و 39ثانیه- <b><a href="http://bayanbox.ir/download/3226168282065534069/Yekta-loti-var-MontazerClip.ir.mp3" target="" title=""><font color="#000066">دانلود باصلوات برای فرج</font></a></b></div></div><br> text/html 2019-01-18T19:52:15+01:00 montazerclip.mihanblog.com محسن منتظر سخنرانی صوتی از حجت الاسلام بنفشه - داستان حُرّ انقلاب شهید طیب حاج رضایی http://montazerclip.mihanblog.com/post/319 <div><img src="http://s8.picofile.com/file/8349356742/banafsheh_MontazerClip_ir.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><font color="#660000">لینک صوتی1</font>:حجم: 6:63MB - فرمت: WMA - زمان: 23دقیقه و5 ثانیه - <b><a href="http://s9.picofile.com/file/8349355134/banafsheh_MontazerClip_ir.mp3.html" target="" title="">دانلودباصلوات برای فرج</a></b></div><div><br></div><div><font color="#000066">لینک صوتی2</font>:حجم: 6:63MB - فرمت: WMA - زمان: 23دقیقه و5 ثانیه -<b> <a href="http://bayanbox.ir/download/5017979635811777177/banafsheh-MontazerClip.ir.mp3" target="" title=""><font color="#000066">دانلودباصلوات برای فرج</font></a></b></div><br> text/html 2019-01-10T16:18:34+01:00 montazerclip.mihanblog.com محسن منتظر کلیپ تصویری و صوتی از استادرائفی پور - امام زمان عج از ما گله منداست... http://montazerclip.mihanblog.com/post/318 <div><img src="http://s8.picofile.com/file/8348520768/Raefipor_geleye_emam_zaman_MontazerClip.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><font color="#990000">لینک تصویری:</font> حجم: 11:01MB - فرمت: MP4 - زمان: 4دقیقه و29ثانیه -<a href="http://s9.picofile.com/file/8348520926/Raefipor_geleye_emam_zaman_MontazerClip_ir.mp4.html" target="" title=""> <b><font color="#660000">دانلود با صلوات برای فرج</font></b></a></div><div><br></div><div><font color="#000066">لینک صوتی1</font>: حجم: 4:14MB &nbsp; - فرمت: MP3 - زمان: 4دقیقه و29ثانیه -<a href="http://s9.picofile.com/file/8348521592/Raefipor_geleye_emam_zaman_MontazerClip_ir.mp3.html" target="" title=""> <b><font color="#000066">دانلود با صلوات برای فرج</font></b></a></div><div><br></div><div><font color="#330000">لینک صوتی2</font>: حجم: 4:14MB &nbsp; - فرمت: MP3 - زمان: 4دقیقه و29ثانیه -<b> <a href="http://bayanbox.ir/download/3608138769467550757/Raefipor-geleye-emam-zaman-MontazerClip.ir.mp3" target="" title=""><font color="#330000">دانلود با صلوات برای فرج</font></a></b></div> text/html 2018-12-30T16:35:04+01:00 montazerclip.mihanblog.com محسن منتظر کلیپ صوتی از استاددکتر رفیعی - سه وظیفه عمده در زمان غیبت http://montazerclip.mihanblog.com/post/317 <div><img src="http://s8.picofile.com/file/8347390784/Rafiei_3vazayef_MontazerClip.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div>لینک 1 : حجم: 2:65MB - فرمت: MP3 - زمان: 4دقیقه و30ثانیه - <font color="#000066"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8347389426/Rafiei_3vazayef_MontazerClip_ir.mp3.html" target="" title=""><font color="#000066">دانلود</font><font color="#000099"><font color="#000066"> ب</font>ا صلوات برای فرج</font></a></b></font></div><div><br></div><div><br></div><div>لینک 2 : حجم: 2:65MB - فرمت: MP3 - زمان: 4دقیقه و30ثانیه -<font color="#333300"> </font><b><a href="http://bayanbox.ir/download/1269393820216304833/Rafiei-3vazayef-MontazerClip.ir.mp3" target="" title=""><font color="#333300">دانلود با صلوات برای فرج</font></a></b></div>